Toyota världen - Det är våra kunder som gör Toyota stort.

Det företag som har sin grund i en vävstol har idag vuxit till ett av världens största bilföretag. Men det viktiga är våra kunder som finns i mer än 170 länder, och då menar vi varje enskild kund, och varje enskild bil.

Med verksamhet i många länder har vi ansvar som sträcker sig längre än till bilarna. Våra globala riktlinjer klargör att Toyota ska vara en god världsmedborgare och affärspartner. Vi ska följa lagar och respektera varje lands kultur och seder. Verksamheten ska också bidra till attraktiva arbetstillfällen, ekonomisk och social utveckling. Detta kan vi bara lyckas med om erbjuder säkra och miljömässiga bilar som ökar livskvaliteten för våra kunder. Det är våra kunder som gör Toyota stort.

Lövuddsvägen 3 | 22120 Mariehamn | +358 (0)18 543 500 | info@ohmansbil.ax

Lövuddsvägen 3

22120 Mariehamn

+358 (0)18 543 500

info@ohmansbil.ax