Barnsäkerhet

Barnen är den mest värdefulla last du någonsin kommer att ansvara för. Med Toyotas bilbarnstolar med ISO-fix-fästen reser dina yngsta passagerare alltid säkert och bekvämt.
 

Vi på Toyota vill att du och dina barn ska sitta säkert i bilen. Vi har lag på att alla som åker bil ska använda bilbälte, både i fram och baksätet. Barn som är kortare än 135 centimeter ska dessutom använda en särskild godkänd skyddsanordning: antingen babyskydd, bilbarnstol eller bältesstol.

Forskning visar att barn bör åka bakåtvänt upp till 4-5 års ålder
Egentligen borde alla sitta bakåtvänt. Även för oss vuxna är bakåtvänt det absolut säkraste sättet att färdas i bil. Men det är ännu viktigare för våra barn. Ett barn som ännu inte utvecklat sin muskulatur, senor och kotor, är sämre anpassad för att klara en krock än en vuxen.

Ett barn på 5 månaders ålder har 25% av kroppsvikten i huvudet, medan en vuxen har 6% av kroppsvikten i huvudet. Vid en olycka sittande framåtvänd utsätts barnets nacke för relativt sett mycket högrebelastning än en vuxen.

Barn bör sitta med ryggen mot färdriktningen, åtminstone upp till fyra års ålder. Studier visar att risken att dödas eller skadas svårt vid en kollision är fem gånger större för små barn som sitter i framåtvända stolar än i bakåtvända. (Vill du veta mer om detta kan du läsa Folksams skrift "Fara med barn" på www.folksam.se.)

Koppla ur krockkudden!
Placera aldrig ett barn i babyskydd, i bakåtvänd bilbarnstol eller framåtvänd bältesstol på en plats med aktiv krockkudde framför sittplatsen. Barn som är kortare än 140 cm ska inte sitta på en plats med inkopplad krockkudde. Om din bil har nyckelavstängning kan du göra det själv - men var noggrann och håll reda på om den är i- eller urkopplad.

Barn upp till ca 9 månader (0-13 kg)
Från födseln och upp till 9 månaders ålder kan ditt barn sitta i ett babyskydd.

Vad är viktigt med babyskydd?

Babyskydd med höga kanter ger ökat skydd vid krock från sidan.
Babyskyddet ska vara bakåtvänt!
Kontrollera att det finns ett stötupptagande material mellan klädseln och det hårda plastskalet. I äldre modeller kan detta saknas.
Placera babyskyddet så upprätt som möjligt. Det skyddar nacken från belastning vid krock.
Stolen är urvuxen när barnets huvud når upp till kanten på babyskyddet.

Barn ca 4 månader till 4-5 år (9-18 kg)
Från födseln och upp till 4-5 år, eller så länge som möjligt, åker ditt barn säkrast i en bakåtvänd bilbarnstol.

Vad är viktigt med bilbarnstol?

Höga kanter ger ökat skydd vid krock från sidan.
Välj en stol som är så stor som möjligt för att ditt barn ska kunna åka bakåtvänt så länge som möjligt.
Inte förrän ca en tredjedel av huvudet sticker upp ovanför stolens kant är det dags att byta till framåtvänt.

Ca 4 till 10-12 år (15-36 kg)
Från ca 4 år och upp till 10-12 år sitter ditt barn säkrast i en bältesstol. Poängen med dessa är att höja upp barnet så att säkerhetsbältet hamnar rätt. Först i 10-12-årsåldern är barnets kropp så utvecklad att det räcker med endast bilens bälte utan särskild stol eller kudde.

Vad är viktigt med bältesstol?

Den framåtvända bältesstolen med rygg ska börja användas när det inte längre är praktiskt möjligt att ha sitt barn bakåtvänt. Normalt sett är det vid cirka 4 års ålder.
Bälteskudde utan rygg är egentligen tillåtet att använda från 15 kg men barn som sitter i bälteskudde saknar helt skydd vid en sidokrock. Med dagens moderna stolar finns det ingen anledning att inte använda ryggdelen så länge som barnet sitter i stolen.
Hjälp barnet att sträcka bältet rätt. Bältet ska sitta nära halsen, över bröstbenet och över låren. Inte över magen

Välkommen till Öhmans Bil för att hitta den barnstolslösning som passar dig och ditt barn.

 

Lövuddsvägen 3 | 22120 Mariehamn | +358 (0)18 543 500 | info@ohmansbil.ax

Lövuddsvägen 3

22120 Mariehamn

+358 (0)18 543 500

info@ohmansbil.ax